Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2010

Πρόγραμμα εξετάσεων για το ΜΠΣ «Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση»

Η γραπτή εξέταση των υποψηφίων για το ΜΠΣ «Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση» θα διεξαχθεί στην αίθουσα 300 (γυάλινο κτίριο) και κατά τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

α.28.9.2010 και ώρα 4-6 μμ Συνταγματικό Δίκαιο
β.29.9.2010 και ώρα 4-6 μμ Ευρωπαϊκό Δίκαιο
γ.30.9.2010 και ώρα 4-6 μμ Διοικητικό Δίκαιο.